Projectes

A "El Taller de Velluters" som conscients que la relació directa entre els diferents pilars que giren al voltant del teatre són essencials per tal que els receptors puguen arribar a sentir-se part del projecte que presentem. Som conscients que la interacció entre creadors / docents / programdors / familiars ha de respondre a una simbiosi necessària que al capdavall porte als espectador a sentir-se part d'aquest projecte. Per a això estem pensant una sèrie de projectes que us anirem contant del tipus següent: 


CONFERÈNCIES - XARRADES - TERTÚLIES - TALLERS - FESTES TEATRALS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada